Menu
Logo
2liga
Pge
Reklama

Fundacja Akademia GKS Bełchatów

Fundacja Akademia GKS Bełchatów została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 lipca 2020 r.

Fundacja została zarejestrowana dzięki zaangażowaniu Miasta Bełchatowa i PGE Polskiej Grupy Energetycznej, którzy mają wnieść główne środki finansowe na funkcjonowanie Akademii.

Fundacja Akademia GKS Bełchatów na podstawie umowy z klubem przejmie całość szkolenia dzieci i młodzieży z GKS „Bełchatów” S.A. z sekcji piłkarskiej i zapaśniczej. Celami statutowymi Fundacji są m.in. upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, polegające na wspieraniu, promocji i pomocy w rozwoju kariery sportowej młodych sportowców, opracowywanie programów na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w sporcie, prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, pedagogicznej i wychowawczej czy np. prowadzenie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, w tym szkół mistrzostwa sportowego, wspieranie trenerów objętych działalnością statutową Fundacji.

Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów Fundacja pozwoli na polepszenie warunków i upowszechnienie szkolenia w sekcji piłkarskiej i zapaśniczej, doinwestowanie w sprzęt i specjalistów czy rozszerzenie kadry trenerskiej.

Fundacja może przyjmować zarówno w kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze.

Od 18 stycznia 2021 r. Zarząd Fundacji tworzą Szymon Serwa i Bartłomiej Kondracki, natomiast Radę Fundacji Robert Osóbka i Rafał Motyl.

________________________

Od stycznia 2021 r. szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej i zapasów prowadzi Fundacja Akademia GKS Bełchatów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Akademii

Jak dokonać wpłaty za szkolenie dziecka?

Rodzice/ Opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się do regulowania opłaty członkowskiej (z góry) w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca w wysokości 100,00 złotych miesięcznie dla sekcji piłki nożnej oraz 50,00 zł dla sekcji zapasów, przez dwanaście miesięcy w roku. Opłata członkowska za drugie i każde kolejne dziecko wynosi po 50,00 złotych miesięcznie dla sekcji piłki nożnej i 25,00 zł dla sekcji zapasów.

Rodzice/ Opiekunowie dziecka sekcji piłki nożnej zobowiązują się do regulowania opłaty technicznej do dnia 10-go stycznia każdego roku (a dla nowych zawodników do 14 dni od podpisania umowy członkowskiej) w wysokości 50,00 złotych, na poczet dostępu do systemu ProTrainUp. W tytule wpisać: Rok urodzenia, Imię i Nazwisko dziecka oraz tytuł „opłata techniczna: (wg przykładu: „2006, Jan Kowalski, opłata techniczna”).

Opłata członkowska oraz opłaty techniczne powinny zostać wpłacone na właściwy rachunek bankowy AKADEMII (prowadzony dla danej grupy, do której przynależy zawodnik/zawodniczka) określony w załączniku nr 2 do umowy.

W tytule wpisać: Rok urodzenia, Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonana zostaje opłata (wg przykładu: „2006, Jan Kowalski, Styczeń”)


Numery rachunków bankowych do uiszczania opłat członkowskich dla poszczególnych grup (kategorii wiekowych):

U-5 NUMER KONTA: 57160014621860446210000002
U-6 NUMER KONTA: 30160014621860446210000003
U-7 NUMER KONTA: 03160014621860446210000004
U-8 NUMER KONTA: 73160014621860446210000005
U-9 NUMER KONTA: 46160014621860446210000006
U-10 NUMER KONTA: 19160014621860446210000007
U-11 NUMER KONTA: 89160014621860446210000008
U-12 NUMER KONTA: 62160014621860446210000009
U-13 NUMER KONTA: 35160014621860446210000010
U-14 NUMER KONTA: 08160014621860446210000011
U-15 NUMER KONTA: 78160014621860446210000012
U-16 NUMER KONTA: 51160014621860446210000013
U-17 NUMER KONTA: 24160014621860446210000014
U-19 NUMER KONTA: 94160014621860446210000015

ZAPAŚNICY NUMER KONTA: 67160014621860446210000016

 

pasek.jpg

Najbliższe mecze GKS

Fotogalerie

Reklama

 

   

KLUB BIZNESU GKS BEŁCHATÓW
 

SPONSORZY I REKLAMODAWCY

Pge

PARTNER LIGIPARTNERZY TECHNICZNI


 PARTNERZY MEDIALNIPARTNER MEDYCZNY 

GKS na Twitterze

GKS na YouTube

GKS na Facebooku

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 2941985